KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY


GÓRSKICH MISTRZOSTW POLSKI
NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W KOLARSTWIE SZOSOWYM
08-10.09.2023 LESZCZYNA/KOŁO ZŁOTORYI

ORGANIZATOR:
Związek Kultury Fizycznej „OLIMP - ul Konwiktorska 9; 00-216 Warszawa

 

 KOORDYNATOR ZAWODÓW:
Józef Plichta tel: 721 019 087, e-mail: 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">

 

CEL:

 1. Wyłonienie górskich Mistrzów Polski w kolarstwie tandemowym kobiet i mężczyzn na 2023 r.
 2. Podnoszenie kwalifikacji sportowych  zawodników niewidomych i słabowidzących.
 3. Popularyzacja kolarstwa tandemowego
 4. Pogłębianie i rozwijanie szeroko rozumianego procesu rehabilitacji i integracji społecznej.
 5. Krzewienie kultury fizycznej w środowisku osób niepełnosprawnych wzrokowo.

UCZESTNICTWO:

1. Prawo uczestnictwa w zawodach mają osoby z niepełnosprawnością wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym – członkowie klubów zrzeszonych w ZKF Olimp wraz z pełnosprawnymi przewodnikami.
2. Przewodnik musi mieć ukończone 18 lat. 
3. Załogi startują w sztywnych kaskach ochronnych i w jednakowych koszulkach. 
4. Zawodnicy z dysfunkcją wzroku muszą posiadać aktualny dokument stwierdzający niepełnosprawność, pod rygorem niedopuszczenia do zawodów. 
5. Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach muszą posiadać:

 • dokument tożsamości
 • licencję PZKol
 • ubezpieczenie od NW i OC

6. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

 

TERMIN I MIEJSCE:
Zawody odbędą się w terminie:
08-10.09.2023 Leszczyna/koło Złotoryi
Odprawa techniczna: 08.09.2023 r , godz 20:00
Miejsce zakwaterowania:Pensjonat "Przy Miłej" Al. Miła 1, 59-500 Złotoryja
Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników rozpocznie się kolacją 08.09.2023r. zakończy śniadaniem 10.09.2023

 

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia  uczestników przyjmuje koordynator zawodów Józef Plichta na adres e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.w nie przekraczalnym terminie do 31.08.2023 r.
W zgłoszeniu podać należy : imię i nazwisko. PESEL, UCI ID, stopień niepełnosprawności, nazwę klubu zawodnika oraz orientacyjną godzinę przyjazdu.
UWAGA:Zawodnicy zgłoszeni na zawody zobowiązani są do przedłożenia koordynatorowi ksero orzeczenia o st. niepełnosprawności.

 

WPISOWE:
Opłata wpisowa za udział w zawodach wynosi, 120 zł od każdego zgłoszonego tandemu, płatne przelewam na rachunek bankowy ZKF Olimp 42 1090 1030 0000 0001 0794 6672. Wpłaty należy dokonać do 06.09.202r.
UWAGA: Młodzież  poniżej 18 roku  życia nie ponosi odpłatności. Opiekunowie młodzieży, wolontariusze również nie ponoszą opłaty wpisowej.

 

ZASADY PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW:

Górskie Mistrzostwa Polski organizowane są w jednej konkurencji t.j. start wspólny (w kategorii kobiet i mężczyzn) Dystans 64,3 (na drodze okrężnej 2 rundy po 30,5 km + dojazd do mety 3,3 km)


NAGRODY:

Tandemy zajmujące w poszczególnych konkurencjach miejsca od 1 do 3 otrzymają: tytuły Mistrzów Polski, Wicemistrzów i Drugich Wicemistrzów oraz medale odpowiedniego koloru i puchary.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • Upoważnionym, w imieniu organizatora, do wprowadzenia zmian w niniejszym komunikacie jest koordynator po zasięgnięciu opinii sędziego głównego.
 • W sportowych sprawach spornych głos decydujący ma sędzia główny zawodów, w sprawach organizacyjnych - organizator.
 • Podczas przeprowadzania zawodów obowiązują przepisy sportowe PZKol.

KOORDYNATOR:
Józef Plichta