KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA POLSKI
NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W STRZELECTWIE LASEROWYM
SARNÓWEK, 22-25.09.2023 r.

 

ORGANIZATOR:
Związek Kultury Fizycznej „OLIMP - ul Konwiktorska 9; 00-216 Warszawa

KOORDYNATOR ZAWODÓW:
Klaudia Żelazowska tel.: 602 675 654;e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

CEL: 

  1. Wyłonienie drużynowego Mistrza Polski w strzelectwie z karabinka, pistoletu i dwuboju w kategorii kobiet i mężczyzn
  2. Popularyzacja strzelectwa jako doskonałej formy rehabilitacji zdrowotnej i społecznej osób niewidomych i słabowidzących
  3. Inspiracja dla rozwoju strzelectwa w Klubach ZKF OLIMP.

UCZESTNICTWO:
Uczestnikami turnieju są 3-osobowe drużyny męskie lub żeńskie, składające się z osób posiadających stopień niepełnosprawności znaczny lub umiarkowany z powodu dysfunkcji narządu wzroku. W przypadku nie wystarczającej ilości zgłoszeń koordynator może dopuścić dwie lub więcej drużyn z jednego klubu

Zawodnicy zgłoszeni na zawody zobowiązani są do przedłożenia koordynatorowi ksero orzeczenia o st. niepełnosprawności.
Do startu w zawodach upoważnia strój sportowy w barwach reprezentowanego klubu.

  

TERMIN I MIEJSCE:
Zawody odbędą się w terminie:
22-25.09.2023 r.
Odprawa techniczna: 22.09.2023 r./ 20:00/ Sarnówek
Miejsce zawodów:  Ośrodek Telewizji Polskiej S. A. w Sarnówku 14-241 Ząbrowo k/Iławy
Miejsce zakwaterowania: 
Ośrodek Telewizji Polskiej S. A. w Sarnówku 14-241 Ząbrowo k/Iławy. Zakwaterowanie zawodników rozpocznie się 22.09.2023 r. od godz.14:00
Zawody zaczynają się od kolacji o godz. 18:30

Dojazd:
Zorganizowany transport zawodników z PKP Iława do Ośrodka w Sarnówku przewidziany jest na godzinę 16:00. Wyjazd uczestników zawodów po śniadaniu 25.09.2023 r. ,o godz. 9:00 zaplanowany jest autobus na dworzec PKP Iława Główna.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia  uczestników przyjmuje koordynator zawodów Klaudia Żelazowska na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nie przekraczalnym terminie do 31.08.2023 r.
W zgłoszeniu podać należy : imię i nazwisko. PESEL, stopień niepełnosprawności, nazwę klubu zawodnika oraz orientacyjną godzinę przyjazdu. Preferencje co do strzelania w blokach.

  

WPISOWE:
Opłata wpisowa za udział w zawodach wynosi, 90 zł od każdego uczestnika, płatne przelewam na konto ZKF Olimp 42 1090 1030 0000 0001 0794 6672 lub gotówką u koordynatora na odprawie technicznej. 
UWAGA: Młodzież poniżej 18 roku zżycia nie ponosi odpłatności. Opiekunowie młodzieży, wolontariusze również nie ponoszą opłaty wpisowej.

  
ZASADY PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW: :
Odprawa techniczna i oficjalne otwarcie zawodów w dniu 22.09.2023 r. o godz. 20.00. Szczegóły organizacyjne i lista grup startujących zostaną podane na odprawie technicznej. Zakończenie zawodów i dekoracja zwycięzców odbędzie się 24.09.2023 r. o godz.17.00.W miarę możliwość każdy uczestnik proszony jest o zabranie swoich googli oraz „śpiochów” (sprzęt zostanie zweryfikowany przez sędziego głównego w czasie odprawy)NAGRODY:
Dla najlepszych zawodników przywidziane są puchary. Zawodnicy, którzy zajmą miejsce 1 – 3 otrzymają medale.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Upoważnionym, w imieniu organizatora, do wprowadzenia zmian w niniejszym komunikacie jest koordynator po zasięgnięciu opinii sędziego głównego.
W przypadku mniejszej liczby zgłoszeń istnieje możliwość zgłoszenia większej liczby drużyn z danego klub. Pierwszeństwo udziału maja kluby z pełnymi drużynami( po 3 osoby), organizator dopuszcza udział drużyny w niekompletnym składzie.

KOORDYNATOR:
Klaudia Żelazowska