Drukuj

INFORMACJA O PROJEKTACH REALIZOWANYCH Z PAŃSTOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPORAWNYCH

 

STREFA SPORTU

W ramach dofinansowania przyznanego przez PFRON w ramach konkursu „Kurs na samodzielność (…)”. (konkurs 2/2016) Związek Kultury Fizycznej „Olimp” realizuje w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 marca 2019 zadanie pod nazwą „Strefa sportu (…)”.

Cel projektu zostanie osiągnięty dzięki realizacji profesjonalnego i kompleksowego cyklu szkoleniowego z zakresu kolarstwa tandemowego, strzelectwa pneumatycznego i biathlonu osób niewidomych i słabowidzących, przy zastosowaniu dwóch, komplementarnych względem siebie form wsparcia: zgrupowań i konsultacji.

Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 74 uczestników, w tym: 32 beneficjentów ostatecznych – dorosłe osoby niepełnosprawne z tytułu utraty wzroku.

Zadania szkoleniowe zakładają systematyczny wzrost poziomu sportowego zawodników poprzez doskonalenie przygotowania fizycznego, technicznego i taktycznego.

Obecnie projekt znajduje się w fazie realizacji cyklu szkoleniowego. P rzeprowadzono już 19 zgrupowań i konsultacji:

 

LP Forma wsparcia Dyscyplina sportu Liczba beneficjentów Liczba personelu Liczba asystentów Liczba godzin wsparcia
1 zgrupowanie nr 1, 31.03-14.04.2017, Lądek-Zdrój kolarstwo  12  4  12 14 dni * 8 godzin = 112 godzin 
2 zgrupowanie nr 1, 2-9.04.2017, Dadaj strzelectwo  10  3  10 7 dni * 8 godzin = 56 godzin  
3 konsultacja nr 1, 20-22.04.2017, Lipsko kolarstwo  12  4  12  2 dni * 8 godzin = 16 godzin 
4 konsultacja nr 2, 1-3.05.2017, Lublin kolarstwo  12  4  12 2 dni * 8 godzin = 16 godzin  
5 konsultacja nr 1, Ptaszkowa, 12-14.05.2017 biathlon  10  3  10 2 dni * 8 godzin = 16 godzin  
6 konsultacja nr 3, 26-28.05.2017, Lublin kolarstwo  12  4  12 2 dni * 8 godzin = 16 godzin  
7 konsultacja nr 4, 9-11.06.2017, Poznań kolarstwo  12  4  12 2 dni * 8 godzin = 16 godzin  
8 konsultacja nr 2, Ptaszkowa, 9-11.06.2017 biathlon  10  3  10 2 dni * 8 godzin = 16 godzin  
9 konsultacja nr 1, 21-23.06.2017, Wrocław strzelectwo  10  3  10 2 dni * 8 godzin = 16 godzin  
10 zgrupowanie nr 2, 28.07-11.08.2017, Zieleniec kolarstwo  12  4  12 14 dni * 8 godzin = 112 godzin  
11 zgrupowanie nr 2, 23-30.09.2017, Dadaj strzelectwo 8 3 8 7 dni * 8 godzin = 56 godzin  
12 zgrupowanie nr 1, Słowacja, 19-26.11.2017 biathlon 10 3 10 7 dni * 8 godzin = 56 godzin  
13 konsultacja nr 2, 29.11-01.12.2017, Białystok strzelectwo 10 3 10 2 dni * 8 godzin = 16 godzin  
14 zgrupowanie nr 3, 29.10-12.11.2017, Połczyn-Zdrój kolarstwo 12 4 12 14 dni * 8 godzin = 112 godzin  
15 konsultacja nr 3, Zakopane, 7-9.12.2017 biathlon 10 3 10 2 dni * 8 godzin = 16 godzin  
16 zgrupowanie nr 2, 12-19.01.2018, Ptaszkowa biathlon 10 3 10 7 dni * 8 godzin = 56 godzin  
17 konsultacja nr 5, 2-4.03.2018, Pruszków kolarstwo 12 4 12 2 dni * 8 godzin = 16 godzin  
18 konsultacja nr 6, 9-11.03.2018, Pruszków kolarstwo 12 4 12 2 dni * 8 godzin = 16 godzin  
19 konsultacja nr 3, 23-25.03.2018, Dadaj strzelectwo 8 3 8 2 dni * 8 godzin = 16 godzin  

 

Terminy i miejsca przeprowadzenia kolejnych szkoleń będą publikowane na stronie www.zkfolimp.pl .

Zapraszamy do śledzenia aktualnych wydarzeń i aktywnego udziału w zawodach sportowych i szkoleniach organizowanych przez Związek Kultury Fizycznej „Olimp”.