KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
GÓRSKIE MISTRZOSTWA POLSKI NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH
W KOLARSTWIE SZOSOWYM
18-20.9.2020 PODGÓRZYN-SOSNÓWKA

 

ORGANIZATOR:

Związek Kultury Fizycznej „OLIMP”

ul Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa tel. 22 2514551, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z koordynatorem imprezy:

Józef Plichta tel: 721 019 087, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia zawodników dokonują kluby na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.do 12.09.2020!

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

18-20.9.2020 Podgórzyn

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników w domu wczasowym "ZORZA" ul. Turystyczna 5 Przesieka od obiadu 18.09.2020 do śniadania 20.09.2020

FINANSOWANIE:
Zadanie finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Ministerstwa Sportu oraz środków własnych Związku Kultury Fizycznej "OLIMP".

Koszt udziału w mistrzostwach wynosi 80 zł od tandemu. Wpłaty należy dokonać do 15.09.2020 na konto ZKF OLIMP

CELZAWODÓW:
1. Wyłonienie Mistrzów Polski w kolarstwie tandemowym kobiet i mężczyzn.

2. Popularyzacja kolarstwa wśród niewidomych i słabo widzących.

3. Krzewienie kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych z dysfunkcja narządu wzroku

4. Pogłębianie i rozwijanie szeroko rozumianego procesu rehabilitacji i integracji społecznej.

5. Podnoszenie kwalifikacji sportowych zawodników.

 UCZESTNICTWO:

1. Prawo uczestnictwa w zawodach mają osoby niepełnosprawne z tytułu utraty wzroku w stopniu znacznym lub umiarkowanym – członkowie klubów stowarzyszonych w ZKF Olimp wraz z pełnosprawnymi przewodnikami.
2. Przewodnik musi mieć ukończone 18 lat.
3. Załogi startują w sztywnych kaskach ochronnych i w jednakowych koszulkach.
4. Zawodnicy z dysfunkcją wzroku muszą posiadać aktualny dokument stwierdzający niepełnosprawność, pod rygorem niedopuszczenia do zawodów.
5. Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach muszą posiadać:

  • dokument tożsamości

  • licencję PZKol. lub aktualne badania lekarskie zezwalające na udział w zawodach sportowych

  • ubezpieczenie od NW i OC

6. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

ZASADY PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW:

       1. Górskie Mistrzostwa Polski organizowane są w jednej konkurencji t.j. start wspólny (w kategorii kobiet i mężczyzn) na drodze okrężnej na dystansach:

kobiety - 33, 2 km

mężczyźni - 47,7 km

2. Załogi zajmujące w poszczególnych konkurencjach miejsca od 1 do 3 otrzymają: tytuły Mistrzów Polski, Wicemistrzów i Drugich Wicemistrzów oraz medale odpowiedniego koloru.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. W sportowych sprawach spornych głos decydujący ma sędzia główny zawodów, w sprawach organizacyjnych-organizator.

2. Podczas przeprowadzania zawodów obowiązują przepisy sportowe PZKol.

Z poważaniem
Koordynator
Józef Plichta