KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY DRUŻYNOWE OSÓB NIEWIDOMYCH
I SŁABOWIDZĄCYCH W STRZELECTWIE LASEROWYM
01 - 04.10.2020 R. W PRZEMYŚLU

 

ORGANIZATOR:

Związek Kultury Fizycznej „OLIMP”

ul Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa tel. 22 2514551, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z koordynatorem imprezy:
Stanisław Sęk telefon kontaktowy 605-442-715

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

Zawody zostaną rozegrane w dniach 01 - 04.10.2020 r. w Przemyślu.

Miejsce zakwaterowania: Hotel ”Albatros” ul. Ofiar Katynia 26 www.albatros.przemysl.pl


Dojazd z dworca PKP i PKS autobusami MZK numery: 20, 21 z ulicy Dworskiego (100 m oddworca). Wysiąść należy na końcowym przystanku - pętla autobusowa przy Zakładach Płyt Pilśniowych FIBRIS i przejść do hotelu 200 metrów. Autobus 21 zatrzymuje się przy hotelu.


Przyjazd uczestników w dniu 01.10.2020 r. w godzinach popołudniowych, kolacja o godzinie 18:00. Odprawa techniczna w dniu 01.10.2020 r. o godz. 19:00.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia uczestników prosimy przesyłać do koordynatora- Stanisława Sęka na adres

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nie przekraczalnym terminie do 18.09.2020r.

Zgłoszenie powinno zawierać dane: ( imię i nazwisko, pesel, stopień niepełnosprawności).

FINANSOWANIE:

Zadanie finansowane ze środków Ministerstwa Sportu, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środków własnych Związku Kultury Fizycznej "OLIMP".

Koszt udziału w zawodach wynosi 60 zł - płatne gotówką do koordynatora na odprawie technicznej. Opiekunowie osób wymagających przewodnika uczestniczą ponosząc opłatę wysokości 60zł. od osoby.

CELZAWODÓW:

  1. Podnoszenie poziomu strzelectwa, jako doskonałej formy rywalizacji sportowej dla osób niewidomych i słabowidzących
  2. Wyłonienie zwycięzców w strzelectwie z karabinu, pistoletu i dwuboju w kategorii kobiet i mężczyzn
  3. Zdobycie lub podwyższenie rankingu w strzelectwie
  4. Inspiracja dla rozwoju strzelectwa w Klubach ZKF OLIMP

 UCZESTNICTWO:

Uczestnikami turnieju są 3 osobowe drużyny składające się z osób posiadających stopień niepełnosprawności znaczny lub umiarkowany z powodu dysfunkcji wzroku, zgłoszeni przez swoje kluby.
Każdy klub może zgłosić jedną drużynę męską i jedną drużynę żeńską .

Klub może zgłosić więcej drużyn odpłatnie płacąc 360 zł od osoby.Po zamknięciu listy zgłoszeń koordynator może klubom, które zgłosiły drużyny płatne,przyznać dodatkowe miejsca nieodpłatnie.
Każda z drużyn biorących udział w zawodach zobowiązana jest do startu w jednolitych strojach sportowych.
Każdy z uczestników zobowiązany jest do przedłożenia u koordynatora Kserokopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Lista Drużyn biorących udział w Drużynowych Mistrzostwach Polski zostanie wywieszona na stronie internetowej ZKF OLIMP oraz Przemyskiego Klubu „Podkarpacie www.podkarpacie-przemysl.org stronie ZKF OLIMP w dniu 23.09.2020r.

PROGRAM ZAWODÓW

Rozpoczęcie zawodów nastąpi w dniu 01.10.2020 o godzinie 20.00.
W godzinach 20.00-22.00 będzie możliwość treningu na broni dostarczonej przez organizatora - używanej w klubach.
W dniach 02 – 03.10.2020r. przeprowadzone zostaną zawody zgłoszonych drużyn. Kolejność startów zostanie przedstawiona na odprawie technicznej.
Uroczyste Zakończenie Mistrzostw Polski w dniu 03.10.2020r. o godzinie 19.00.
Rozjazd Drużyn biorących udział w zawodach w dniu 04.10.2020r.

 NAGRODY

Zwycięskie drużyny (pierwsze trzy miejsca w poszczególnych konkurencjach) otrzymują drużyna puchar i dyplom a zawodnicy medale

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z obowiązującym regulaminem Drużynowych Mistrzostw Polski w Strzelectwie Laserowym przy użyciu broni laserowej z oprogramowaniem starego typu z mową czeską.

 

Z poważaniem
Koordynator
Stanisław Sęk