KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
MISTRZOSTW POLSKI
NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W KOLARSTWIE SZOSOWYM
22-25.06.2022 NOWY DWÓR MAZOWIECKI

ORGANIZATOR:

Związek Kultury Fizycznej "Olimp" ul Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa

CEL ZAWODÓW:

 1. Wyłonienie Mistrzów Polski w kolarstwie tandemowym kobiet i mężczyzn.
 2. Wyłonienie najlepszych zawodników w kategorii młodzieżowej.
 3. Krzewienie kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku.
 4. Popularyzacja kolarstwa wśród niewidomych i słabowidzących.
 5. Pogłębianie i rozwijanie szeroko rozumianego procesu rehabilitacji i integracji społecznej.
 6. Podnoszenie kwalifikacji sportowych  zawodników.

UCZESTNICTWO:

 1. Prawo uczestnictwa w zawodach mają zawodnicy niepełnosprawni w stopniu znacznym lub umiarkowanym z tytułu utraty wzroku– członkowie klubów zrzeszonych w ZKF Olimp wraz z pełnosprawnymi przewodnikami.
 2. Przewodnik musi mieć ukończone 18 lat.
 3. Załogi startują w sztywnych kaskach ochronnych i w jednakowych koszulkach.
 4. Zawodnicy z dysfunkcją wzroku muszą posiadać aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności , pod rygorem  niedopuszczenia do zawodów.
 5. Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach muszą posiadać:
 6. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
 • dokument tożsamości
 • licencję PZKol.

KOORDYNATOR  ZAWODÓW:

 Józef Plichta kontakt: tel. 721 019 087; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

22-25.06.2022 Nowy Dwór Mazowiecki
Odprawa techniczna: Odbędzie się 22,06,2022 o godz. 19:30.
Miejsce zakwaterowania: Zakwaterowanie w hotelu Modlin Airport ul. Mieszka I 18, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki. Wyżywienie: Bar Catering Fresh/ Modlin Górka ul. Stefana Czarnieckiego 11Przyjazd uczestników 22.06.2022 w godzinach popołudniowych. Wyjazd 25.06.2022 po śniadaniu.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia  uczestników przyjmuje koordynator zawodów Józef Plichta na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.w nie przekraczalnym terminie do 20.06.2022r.  
W zgłoszeniu podać należy: imię i nazwisko zawodnika oraz  pilota , datę urodzenia zawodnika oraz  pilota, PESEL zawodnika oraz  pilota, numer licencji: UCI ID, stopień niepełnosprawności, zawodnika nazwę klubu.

WPISOWE:

Opłata wpisowa za udział w zawodach wynosi 150 zł od każdego tandemu, płatne przelewam do dnia 20.06.2022 r na konto ZKF Olimp 42 1090 1030 0000 0001 0794 6672. Uwaga: Zawodnicy kategorii młodzieżowej zwolnieni są z opłaty.

ZASADY PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW:

 1. Mistrzostwa Polski organizowane są w dwóch konkurencjach (w kategorii kobiet i mężczyzn):
  - Jazda Indywidualna na czas - 1 pętla o długości 23 km.

  - Wyścig ze startu wspólnego odbędzie się na trasie o długości 72 km (3 rundy) mężczyźni, a kobiety i kat. młodzieżowa 48 km( 2 rundy) plus dojazd na pętle.

NAGRODY: 

Tandemy  zajmujące w poszczególnych konkurencjach miejsca od 1 do 3 otrzymają: tytuły Mistrzów Polski, Wicemistrzów i Drugich Wicemistrzów oraz medale odpowiedniego koloru.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. W sportowych sprawach spornych głos decydujący ma sędzia główny zawodów, w sprawach organizacyjnych-organizator.
 2. Podczas przeprowadzania zawodów obowiązują przepisy sportowe PZKol.
 3. Program zawodów w załączeniu.

Koordynator
Józef Plichta