2023 OLIMP MSiT PFRON

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY


PUCHAR POLSKI
NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W STRZELECTWIE LASEROWYM
SARNÓWEK, 5-8.05.2023 

ORGANIZATOR:
Związek Kultury Fizycznej „OLIMP - ul Konwiktorska 9; 00-216 Warszawa

W sprawach techniczno-organizacyjnych prosimy o kontakt :
KOORDYNATOR 
Klaudia Żelazowska , tel. 602 675 654

Biuro IKS „Morena”tel. 512 916 994 , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

CEL:

  1. wyłonienie zwycięzcy turnieju w strzelectwie z broni laserowej w kategorii kobiet i mężczyzn w konkurencjach: pistolet, karabin, dwubój wśród osób niewidomych i słabowidzących
  2. popularyzacja strzelectwa jako doskonałej formy rehabilitacji zdrowotnej i społecznej osób niewidomych i słabowidzących
  3. możliwość rywalizacji sportowej

UCZESTNICTWO:

Uczestnikami zawodów mogą być, osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub   umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji narządu wzroku, zgłoszone przez klub zrzeszony w ZKF Olimp.
Zawodnicy zgłoszeni na zawody zobowiązani są do przedłożenia koordynatorowi ksero orzeczenia o st. niepełnosprawności.
Do startu w zawodach upoważnia strój sportowy w barwach reprezentowanego klubu.

TERMIN I MIEJSCE:
Zawody odbędą się w terminie:
5-8.05.2023 r.

Odprawa techniczna: 5.05.2023 r./ 20:00/ Sarnówek

Miejsce zawodów:  Ośrodek Telewizji Polskiej S. A. w Sarnówku 14-241 Ząbrowo k/Iławy

Miejsce zakwaterowania: Ośrodek Telewizji Polskiej S. A. w Sarnówku 14-241 Ząbrowo k/Iławy. Zakwaterowanie zawodników rozpocznie się 5.05.2023 r. od godz.14:00

Zawody zaczynają się od kolacji o godz. 18:30

Dojazd:
Zorganizowany transport zawodników z PKP Iława do Ośrodka w Sarnówku przewidziany jest na godzinę 16:00. Wyjazd uczestników zawodów po śniadaniu 8.05.2023 r. ,o godz. 9:00 zaplanowany jest autobus na dworzec PKP Iława Główna.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia  uczestników przyjmuje koordynator zawodów Klaudia Żelazowska na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nie przekraczalnym terminie do 21.04.2023 r.

W zgłoszeniu podać należy : imię i nazwisko. PESEL, stopień niepełnosprawności, nazwę klubu zawodnika oraz orientacyjną godzinę przyjazdu.
Preferencje co do strzelania w blokach.

WPISOWE:
Opłata wpisowa za udział w zawodach wynosi, 75 zł od każdego uczestnika, płatne przelewam na konto ZKF Olimp 42 1090 1030 0000 0001 0794 6672 lub gotówką u koordynatora na odprawie technicznej. 

UWAGA: Młodzież poniżej 18 roku zżycia nie ponosi odpłatności. Opiekunowie młodzieży,
wolontariusze również nie ponoszą opłaty wpisowej.
 

ZASADY PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW: :

Odprawa techniczna i oficjalne otwarcie zawodów w dniu 5.08.2023 r. o godz. 20.00
Szczegóły organizacyjne i lista grup startujących zostaną podane na odprawie technicznej.
Zakończenie zawodów i dekoracja zwycięzców odbędzie się 7.05.2023 r. o godz.17.00.

W miarę możliwości każdy uczestnik proszony jest o zabranie swoich słuchawek z wejściem minijack 3,5 mm oraz google (sprzęt zostanie zweryfikowany przez sędziego głównego w czasie odprawy)

NAGRODY:
Dla najlepszych zawodników przywidziane są puchary. Zawodnicy, którzy zajmą miejsce 1- 3 otrzymają medale.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Upoważnionym, w imieniu organizatora, do wprowadzenia zmian w niniejszym komunikacie jest koordynator po zasięgnięciu opinii sędziego głównego.
Po oficjalnym zakończeniu 7.05.2023 r.

KOORDYNATOR:
Klaudia Żelazowska