2023 OLIMP MSiT PFRON

 

 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY


PUCHAR POLSKI
NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH
W STRZELECTWIE PNEUMATYCZNYM - RUNDA II

STARACHOWICE 25-28.05.2023 r.

ORGANIZATOR:
Związek Kultury Fizycznej „OLIMP - ul Konwiktorska 9; 00-216 Warszawa

CEL:

  1. Popularyzacja strzelectwa, jako doskonałej formy rehabilitacji zdrowotnej i społecznej osób niewidomych i słabowidzących.
  2. Możliwość rywalizacji sportowej wśród osób z dysfunkcją narządu wzroku.
  3. Integracja w środowisku osób z dysfunkcją narządu wzroku.

UCZESTNICTWO:

Uczestnikami zawodów mogą być, osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji narządu wzroku, zgłoszone przez klub zrzeszony w ZKF Olimp.

Zawodnicy zgłoszeni na zawody zobowiązani są do przedłożenia koordynatorowi ksero orzeczenia o st. niepełnosprawności.

KOORDYNATOR ZAWODÓW:
Renata Tomaszewska, 696 005 735, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

TERMIN I MIEJSCE:
Zawody odbędą się w terminie: 25-28.05.2023
r. w Starachowicach
Odprawa techniczna: 25.05.2023 odbędzie się na Sali konferencyjnej w hotelu o godz. 19:00
Miejsce zawodów:Strzelnica Sportowa „Świt”, Strzelnicza 29, 27-200 Starachowice
Miejsce zakwaterowania: Bankowa 7, 27-200 Starachowice
Zakwaterowanie zawodników rozpocznie się 25.05.2023 r. w godzinach popołudniowych.

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia  uczestników przyjmuje koordynator zawodów Renata Tomaszewska na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do 30.04.2023 r.

W zgłoszeniu podać należy : imię i nazwisko. PESEL, stopień niepełnosprawności, nazwę klubu zawodnika, dane asystenta z nr PESEL, orientacyjną godzinę przyjazdu.

Proszę o przesłanie propozycji startów na konkretnych zmianach biorąc pod uwagę zaplecze sprzętowe i dostępność asystentów .

WPISOWE:
Opłata wpisowa za udział w zawodach wynosi 75,00 zł od każdego uczestnika, płatne przelewam na konto ZKF Olimp 42 1090 1030 0000 0001 0794 6672 lub gotówką u koordynatora na odprawie technicznej. 
UWAGA: Młodzież poniżej 18 roku życia nie ponosi odpłatności. Opiekunowie młodzieży, wolontariusze również nie ponoszą opłaty wpisowej.

ZASADY PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW: :

Zawody zostaną rozegrane na tarczach elektronicznych w postawie leżąc i stojąc w kategoriach mężczyzn i kobiet (osobno, w opaskach) oraz OPEN (kobiety i mężczyźni bez opasek).

Zawody zostaną rozegrane zgodnie z obowiązującymi przepisami WSPS oraz ISSF, przepisami PZSS oraz regulaminem zawodów.

NAGRODY:
Zawodnicy, którzy zajmą miejsce 1 – 3 otrzymają medale.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Upoważnionym, w imieniu organizatora, do wprowadzenia zmian w niniejszym komunikacie jest koordynator po zasięgnięciu opinii sędziego głównego.


KOORDYNATOR:
Renata Tomaszewska