2023 OLIMP MSiT PFRON

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

OGÓLOPOLSKIE ZAWODY
NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W STRZELECTWIE PNEUMATYCZNYM
Władysławowo15-18.06.2023 r.

 

ORGANIZATOR:
Związek Kultury Fizycznej „OLIMP - ul Konwiktorska 9; 00-216 Warszawa

 

CEL:

  1. Popularyzacja strzelectwa, jako doskonałej formy rehabilitacji zdrowotnej i społecznej osób niewidomych i słabowidzących,
  2. Możliwość rywalizacji sportowej wśród osób z dysfunkcją narządu wzroku,
  3. Integracja w środowisku osób z dysfunkcją narządu wzroku

UCZESTNICTWO:

Uczestnikami zawodów mogą być, osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji narządu wzroku, zgłoszone przez klub zrzeszony w ZKF Olimp.

Zawodnicy zgłoszeni na zawody zobowiązani są do przedłożenia koordynatorowi ksero orzeczenia o st. niepełnosprawności.

Informujemy i przypominamy, że w ogólnopolskich zawodach dofinansowanych przez MiST nie ma możliwości 
pokrycia kosztów uczestnictwa zawodników strzeleckiej Kadry Narodowej. Zawodnicy Kadry mają możliwość
wystartowania w OPNiS, jednak koszty ich udziału pokryte muszą być z innych źródeł: kluby macierzyste, sponsorzy,
środki własne.

 

KOORDYNATOR ZAWODÓW:
Krzysztof Harkowski tel.: 895272211/602734303, e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
">Sprawy techniczne – Adam Dobosz tel. 798-150-074

 

TERMIN I MIEJSCE:
Zawody odbędą się w terminie:  15
-18.06.2023 r. we Władysławowie
Odprawa techniczna: odbędzie się15.06.2023 r. o godz.: 19 -20 w miejscu zakwaterowania
Miejsce zawodów:  Willa Pomorzanka, ul. Szkutników 5, 84-120 Władysławowo
Miejsce zakwaterowania:  Zakwaterowanie zawodników rozpocznie się 15.06.2023 r. w godzinach popołudniowych, pierwszy posiłek kolacja. Wyjazd zawodników po śniadaniu dnia 18.06.2023 r.

 

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia  uczestników przyjmuje koordynator zawodów Krzysztof Harkowski na adres 
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.nieprzekraczalnym terminie do 31.05.2023

W zgłoszeniu podać należy : imię i nazwisko. PESEL, stopień niepełnosprawności,  nazwę klubu zawodnika , asystenta z nr PESEL oraz orientacyjną godzinę przyjazdu.

Proszę również przesłać skan orzeczenia o niepełnosprawności.

 

WPISOWE:
Opłata wpisowa za udział w zawodach wynosi 100,00 zł od każdego uczestnika, płatne przelewam na rachunek bankowy ZKF Olimp 42 1090 1030 0000 0001 0794 6672 lub gotówką u koordynatora na odprawie technicznej.  
UWAGA: Młodzież  poniżej 18 roku życia nie ponosi odpłatności.

 

ZASADY PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW: :

Zawody zostaną rozegrane na tarczach elektronicznych w postawie leżąc i stojąc w kategoriach mężczyzn i kobiet (osobno, w opaskach) oraz OPEN  - (kobiety i mężczyźni bez opasek).  Zawody zostaną rozegrane zgodnie z obowiązującymi przepisami WSPS oraz ISSF, przepisami PZSS oraz regulaminem zawodów.

Konkurencje obejmują 60 strzałów w postawie stojąc, oraz w postawie leżąc.

 

NAGRODY:
Zawodnicy, którzy zajmą miejsce 1 – 3 otrzymają medale.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Upoważnionym, w imieniu organizatora, do wprowadzenia zmian w niniejszym komunikacie jest koordynator po zasięgnięciu opinii sędziego głównego.

KOORDYNATOR:
Krzysztof Harkowski