2023 OLIMP MSiT PFRON

KOMUNIKAT ORGANY

MISTRZOSTWA POLSKI
NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W KOLARSTWIE TANDEMOWYM
W KONKURENCJACH TOROWYCH
9-11.06.2023r. PRUSZKÓW

ORGANIZATOR:

Związek Kultury Fizycznej "Olimp" ul Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa

KOORDYNATOR ZAWODÓW: Mirosław Jurek tel. 603581894

CELE ZAWODÓW:

 1. Krzewienie kultury fizycznej wśród inwalidów z dysfunkcją wzroku.
 2. Popularyzacja kolarstwa wśród niewidomych i słabo widzących.
 3. Pogłębianie i rozwijanie szeroko rozumianego procesu rehabilitacji i integracji społecznej.
 4. Podnoszenie kwalifikacji sportowych zawodników.
 5. Wyłonienie Mistrzów Polski w kolarstwie tandemowym kobiet i mężczyzn.

TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

9-11.06.2023 Tor kolarski Arena Pruszków ul. Andrzeja 1, 05-800 Pruszków

UCZESTNICY:

 1. Prawo uczestnictwa w zawodach mają zawodnicy niepełnosprawna wzrokowo w stopniu znacznym lub umiarkowanym (I, II grupa) – członkowie klubów zrzeszonych w ZKF Olimp wraz z pełnosprawnymi przewodnikami.
 2. Zawodnik z dysfunkcją wzroku podczas Mistrzostw Polski we wszystkich konkurencjach może startować tylko z tym samym przewodnikiem.
 3. Przewodnikiem nie może być:
  -zawodnik grupy zawodowej zarejestrowanej w UCI
  - aktualny reprezentant Polski
 4. Przewodnik musi mieć ukończone 18 lat.
 5. Załogi startują w sztywnych kaskach ochronnych i w jednakowych koszulkach.
 6. Zawodnicy startujący w zawodach muszą posiadać aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji narządu wzroku. Kopia dokumentu jest niezbędna do przedłożenia u koordynatora pod rygorem nie dopuszczenia do zawodów.
 7. Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach muszą posiadać:
  - dokument torżsamości
  - licencje PZKOL kub aktualnie zaświadczenie o przeciwskazaniach do udziału w zawodach sportowych
  - Ubezpieczenie NNW i OC 
 8. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

 ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia  uczestników przyjmuje koordynator zawodów Mirosław Jurek na adres e-mailem:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.w nie przekraczalnym terminie do 02.06.2023r.
W zgłoszeniu podać należy : imię i nazwisko, UCI ID, PESEL, stopień niepełnosprawności i nazwę klubu zawodnika.

WPISOWE:

Opłata wpisowa za udział w zawodach wynosi 100 zł od każdego tandemu, płatne przelewam na konto ZKF Olimp 42 1090 1030 0000 0001 0794 6672 lub gotówką u koordynatora na odprawie technicznej. 
UWAGA: Młodzież poniżej 18 roku zżycia nie ponosi odpłatności.

ZASADY PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW:

 1. Mistrzostwa Polski organizowane są w pięciu konkurencjach torowych – 1km (w kategorii kobiet i mężczyzn), sprint (w kategorii kobiet i mężczyzn), 3km (kobiety), 4km (mężczyźni) oraz sprint drużynowy mikstów.

2. Wyścig na 1 km rozgrywany jest na czas ze startu zatrzymanego od razu jako finał
3. Sprint rozgrywany jest systemem dwustopniowym:
wyścig kwalifikacyjny na 200 m ze startu lotnego na czas celem wyłonienia czterech półfinalistów
rozgrywki główne - w formie wyścigów dwójkowych rozgrywanych do dwóch zwycięstw:
- w ½ finału walczą załogi według czasów z eliminacji – 2 z 3 i 1 z 4
zwycięzcy z ½ finału spotykają się w finale
- pokonani z ½ finału walczą o trzecie miejsce
- pozostałe załogi klasyfikowane są według czasów uzyskanych w eliminacjach na 20
4. Wyścig na dochodzenie na dystansie 3 km i 4 km jest rozgrywany w dwóch rundach:
- eliminacje kwalifikujące zawodników według uzyskanych czasów do finałowej czwórki,
- finały, w których o pierwsze miejsce walczą załogi z 1 i 2 czasem z eliminacji, o trzecie miejsce załogi z 3 i 4 czasem, pozostałe załogi klasyfikowane są według czasów uzyskanych w eliminacjach.
5. Sprint drużynowy mikstów rozgrywany jest na dystansie 3 okrążeń na czas ze startu zatrzymanego, od razu jako finał.
6. Załogi zajmujące w poszczególnych konkurencjach miejsca od 1 do 3 otrzymają: tytuły Mistrzów Polski, Wicemistrzów i Drugich Wicemistrzów oraz medale odpowiedniego koloru.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Komisja Sędziowska zostanie powołana przez organizatora w porozumieniu z właściwym miejscowo Okręgowym Związkiem Kolarskim.
 2. W sportowych sprawach spornych głos decydujący ma sędzia główny zawodów, w sprawach organizacyjnych - organizator.
 3. Podczas przeprowadzania zawodów obowiązują przepisy sportowe PZKol.
 4. Najbliższy szpital – Aleja Armii Krajowej 2/4, 05-800 Pruszków.

Koordynator
Mirosław Jurek