WALNY ZWYCZAJNY SPRAWOZDAWCZO – WYBORCZY
ZJAZD ZWIĄZKU KULTURY FIZYCZNEJ „OLIMP”.

Szanowni Państwo!

Informuję, że uchwałą Zarządu Związku podjętą na posiedzeniu w dniu 19 maja 2023 r., zwołuje się Walny Zwyczajny Sprawozdawczo – Wyborczy Zjazd Związku Kultury Fizycznej „Olimp”.

Zjazd odbędzie się 28 czerwca 2023 r. (środa) w Warszawie, przy ul. Konwiktorskiej 9, w sali konferencyjnej na II piętrze.

Obrady rozpoczynają się: w I terminie o godz. 11:00, w II terminie o godz. 11:15 .

Sprawami, dla których zwoływany jest Zjazd Związku, są wybory władz Związku Kultury Fizycznej „Olimp”.

W załączeniu przekazuję Państwu: projekt porządku obrad Zjazdu oraz projekt regulaminu obrad Zjazdu. Informuję, że statut Związku jest opublikowany na stronie internetowej Związku pod adresem: www.zkfolimp.pl .

Związek przypomina, że z każdego z klubów zrzeszonych w Związku Kultury Fizycznej „Olimp” do udziału w Zjeździe uprawnieni są dwaj delegaci wybrani przez organy statutowe członków zwyczajnych Związku, zgodnie z własnymi wewnętrznymi uregulowaniami statutowymi.

Zwracam się z prośbą do wszystkich członków zwyczajnych o przekazanie do 16 czerwca 2023 do biura Związku pisemnej informacji zawierającej imienną listę delegatów, którzy wezmą udział w Zjeździe wraz z uchwałą klubu potwierdzającą ich wybór i informacją o liczbie osób towarzyszących delegatom.

Przyjazd delegatów z poszczególnych klubów na obrady Zjazdu odbywa się na koszt delegujących ich klubów.

Wszelkich dodatkowych informacji związanych z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem Zjazdu udziela biuro Związku (tel. 22 251 45 51).

Z wyrazami szacunku,

   Adam Dzitkowski    
          Prezes