2023 OLIMP MSiT PFRON

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

MISTRZOSTW POLSKI
NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W KOLARSTWIE SZOSOWYM
OSTROŁĘKA 20-24.06.2023 r. 

ORGANIZATOR:
Związek Kultury Fizycznej "Olimp" ul Konwiktorska 9, 00-216 Warszawa
tel. 22 2514551, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
">

CEL:

 1. Wyłonienie Mistrzów Polski w kolarstwie tandemowym kobiet i mężczyzn.
 2. Wyłonienie najlepszych zawodników w kategorii młodzieżowej.
 3. Krzewienie kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku.
 4. Popularyzacja kolarstwa wśród niewidomych i słabowidzących.
 5. Pogłębianie i rozwijanie szeroko rozumianego procesu rehabilitacji i integracji społecznej.
 6. Podnoszenie kwalifikacji sportowych zawodników.

UCZESTNICTWO:

 1. Prawo uczestnictwa w zawodach mają zawodnicy niepełnosprawni w stopniu znacznym lub umiarkowanym z tytułu utraty wzroku– członkowie klubów zrzeszonych w ZKF Olimp wraz z pełnosprawnymi przewodnikami.
 2. Przewodnik musi mieć ukończone 18 lat.
 3. Załogi startują w sztywnych kaskach ochronnych i w jednakowych koszulkach.
 4. Zawodnicy z dysfunkcją wzroku muszą posiadać aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności , pod rygorem niedopuszczenia do zawodów.
 5. Wszyscy zawodnicy startujący w zawodach muszą posiadać:
 6. 6.Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
 • dokument tożsamości
 • licencję PZKol.

KOORDYNATOR  ZAWODÓW:
Józef Plichta tel. 721 019 087

 TERMIN I MIEJSCE:
Zawody odbędą się w terminie: 20-24.06.2023 Ostrołęka

Miejsce zakwaterowania: Przyjazd uczestników 20.06.2023 w godzinach popołudniowych. Wyjazd 24.06.2023 po obiedzie. Zakwaterowanie i wyżywienie w hotelu Via Baltica Grzymały Szczepankowskie 1A Łomża, 18-400 Grzymały Szczepankowskie .

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia  uczestników przyjmuje koordynator Józef Plichta na adres e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nie przekraczalnym terminie do 13.06.2023 r. 

W zgłoszeniu podać należy : UCI ID, imię i nazwisko. PESEL, datę urodzenia, stopień niepełnosprawności, nazwę klubu tandemu.

WPISOWE:
Opłata wpisowa za udział w zawodach wynosi 240 zł od tandemu,płatne przelewam na konto ZKF Olimp 42 1090 1030 0000 0001 0794 6672 lub gotówką u koordynatora na odprawie technicznej. 

UWAGA: Młodzież poniżej 18 roku zżycia nie ponosi odpłatności. Opiekunowie młodzieży, wolontariusze również nie ponoszą opłaty wpisowej.

ZASADY PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW: :

1. Mistrzostwa Polski organizowane są w dwóch konkurencjach (w kategorii kobiet i mężczyzn):

- Jazda Indywidualna na czas - 23 km.

- Wyścig ze startu wspólnego odbędzie się na trasie o długości 70 km .


NAGRODY:

Załogi zajmujące w poszczególnych konkurencjach miejsca od 1 do 3 otrzymają: tytuły Mistrzów Polski, Wicemistrzów i Drugich Wicemistrzów oraz medale odpowiedniego koloru.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. W sportowych sprawach spornych głos decydujący ma sędzia główny zawodów, w sprawach organizacyjnych- organizator.
 2. Podczas przeprowadzania zawodów obowiązują przepisy sportowe PZKol.
 3. Regulamin zawodów w załączeniu.

KOORDYNATOR:
Józef Plichta
tel. 721 019 087