2023 OLIMP MSiT PFRON

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

MISTRZOSTWA POLSKI MIX
NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 

W STRZELECTWIE PNEUMATYCZNYM
02.09-05.09.2023, Wrocław

ORGANIZATOR:
Związek Kultury Fizycznej „OLIMP - ul Konwiktorska 9; 00-216 Warszawa

 

CEL:

  1. Wyłonienie Mistrzów Polski MIX na 2023 r.
  2. Popularyzacja strzelectwa, jako doskonałej formy rehabilitacji zdrowotnej i społecznej osób niewidomych i słabowidzących,
  3. Możliwość rywalizacji sportowej wśród osób z dysfunkcją narządu wzroku,
  4. Integracja w środowisku osób z dysfunkcją narządu wzroku

UCZESTNICTWO:

Uczestnikami zawodów mogą być, osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji narządu wzroku, zgłoszone przez klub zrzeszony w ZKF Olimp.

Zawodnicy zgłoszeni na zawody zobowiązani są do przedłożenia koordynatorowi ksero orzeczenia o st. niepełnosprawności.

Prawo do startu mają wszyscy zawodnicy, którzy wystartowali przynajmniej w jednych zawodach(w postawie stojąc/leżąc) w sezonie strzeleckim 2023

 

KOORDYNATOR ZAWODÓW:
Renata Tomaszewska, tel. 696 005 735, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
">

 

TERMIN I MIEJSCE:
Zawody odbędą się w terminie:  02.09-05.09.2023
r.  we Wrocławiu

Odprawa techniczna: 02.09.2023 odbędzie się w Restauracji Strzelec w hotelu o godz. 19:00

Miejsce zawodów:Strzelnica WKS Śląsk, ul. Świątnicka 36, 52-018 Wrocław
Miejsce zakwaterowania: Domki na Strzelnicy, ul Świątnicka 36 oraz Hotelik pod Dębami, ul. Wrocławska 33, 55-010 Radwanice. Zakwaterowanie zawodników rozpocznie się 02.09.2023 r.  w godzinach popołudniowych.

 

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia  uczestników przyjmuje koordynator zawodów Renata Tomaszewska na adres e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do 20.08.2023.

W zgłoszeniu podać należy : imię i nazwisko. PESEL, stopień niepełnosprawności,  nazwę klubu zawodnika, dane asystenta z nr PESEL, orientacyjną godzinę przyjazdu.

Proszę również o przesłanie propozycji startu na konkretnych zmianach biorąc pod uwagę zaplecze sprzętowe i dostępność asystentów .

 

WPISOWE:
Opłata wpisowa za udział w zawodach wynosi 90 zł od każdego uczestnika, płatne przelewam na konto ZKF Olimp 42 1090 1030 0000 0001 0794 6672 lub gotówką u koordynatora na odprawie technicznej. 

UWAGA: Młodzież  poniżej 18 roku  życia nie ponosi odpłatności. Opiekunowie młodzieży, wolontariusze również nie ponoszą opłaty wpisowej.

 

ZASADY PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW: :

MP MIX- Zawody zostaną rozegrane na tarczach elektronicznych w postawie leżąc i stojąc.

 

NAGRODY:

Zawodnicy, którzy zajmą miejsce 1 – 3 otrzymają medale.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Upoważnionym, w imieniu organizatora, do wprowadzenia zmian w niniejszym komunikacie jest koordynator po zasięgnięciu opinii sędziego głównego.

 


KOORDYNATOR:
Renata Tomaszewska