KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY
NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH W STRZELECTWIE LASEROWYM
SARNÓWEK, 19-22.09.2023 r.

ORGANIZATOR:
Związek Kultury Fizycznej „OLIMP” - ul Konwiktorska 9; 00-216 Warszawa

 

KOORDYNATOR ZAWODÓW:

Klaudia Żelazowska tel.: 602 675 654 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">

 

CEL:

  1. Wyłonienie zwycięzcy turnieju w strzelectwie z broni laserowej w kategorii kobiet i mężczyzn w konkurencjach: pistolet, karabin, dwubój wśród osób niewidomych i słabowidzących
  2. Popularyzacja strzelectwa jako doskonałej formy rehabilitacji zdrowotnej i społecznej osób niewidomych i słabowidzących
  3. możliwość rywalizacji sportowej

 
UCZESTNICTWO:

Uczestnikami zawodów mogą być, osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji narządu wzroku, zgłoszone przez klub zrzeszony w ZKF Olimp.
Zawodnicy zgłoszeni na zawody zobowiązani są do przedłożenia koordynatorowi ksero orzeczenia o st. niepełnosprawności.
Do startu w zawodach upoważnia strój sportowy w barwach reprezentowanego klubu.

 

TERMIN I MIEJSCE:
Zawody odbędą się w terminie: 19
-22.09.2023 r. Sarnówek
Odprawa techniczna: 20.09.2023 r.
Miejsce zawodów:  Ośrodek Telewizji Polskiej S. A. w Sarnówku 14-241 Ząbrowo k/Iławy
Miejsce zakwaterowania: Ośrodek Telewizji Polskiej S. A. w Sarnówku 14-241 Ząbrowo k/Iławy. 

 

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia  uczestników przyjmuje koordynator zawodów Klaudia Żelazowska na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nie przekraczalnym terminie do31.08.2023 r.
W zgłoszeniu podać należy: imię i nazwisko. PESEL, stopień niepełnosprawności, nazwę klubu zawodnika oraz orientacyjną godzinę przyjazdu. Preferencje co do strzelania w blokach. Należy przesłać skan orzeczenia o niepełnosprawności.

 

WPISOWE:
Opłata wpisowa za udział w zawodach wynosi, 90 zł od każdego uczestnika, płatne przelewam na konto ZKF Olimp 42 1090 1030 0000 0001 0794 6672 lub gotówką u koordynatora na odprawie technicznej. 

UWAGA: Młodzież poniżej 18 roku życia nie ponosi odpłatności. Opiekunowie młodzieży,
wolontariusze również nie ponoszą opłaty wpisowej.
 

ZASADY PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW: :

Odprawa techniczna i oficjalne otwarcie zawodów w dniu 20.09.2023 r. o godz. 20.00
Szczegóły organizacyjne i lista grup startujących zostaną podane na odprawie technicznej.
Zakończenie zawodów i dekoracja zwycięzców odbędzie się 21.09.2023 r. o godz.17.00.

W miarę możliwość każdy z uczestników proszony jest o zabranie swoich googli oraz „śpiochów”. (Sprzęt zostanie zweryfikowany przez sędziego głównego w czasie odprawy)

 

NAGRODY:
Zawodnicy, którzy zajmą miejsce 1 – 3 otrzymają medale.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Upoważnionym, w imieniu organizatora, do wprowadzenia zmian w niniejszym komunikacie jest koordynator po zasięgnięciu opinii sędziego głównego.

 

KOORDYNATOR:
Klaudia Żelazowska